فاز متر
پویش فاز متر
013

برگزیدگان نهایی پویش فازمتر مرحله دوم مشخص شدند

به گزارش روابط عمومی فاز برگزیدگان از میان طرح های ارسالی با نظر داوران و امتیازات مردم انتخاب شدند.

 

13730494 bf2a 4c78 b958 b64fee49618c

 

 

{{ message }}

{{ 'Comments are closed.' | trans }}